Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Wójt Gminy Wójt Gminy

Do kompetencji Wójta należy:

 1. organizowanie pracy Zarządu Gminy,
 2. kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie j ej na zewnątrz,
 3. prowadzenie gospodarki finansowej Gminy,
 4. podejmowanie czynności należących do kompetencji Zarządu Gminy w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,
 5. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 6. składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Gminy I w ramach upoważnienia dokonanego przez Zarząd Gminy I,
 7. ogłoszenie uchwał Rady Gminy, w tym uchwały budżetowej i sprawo­ zdania z wykonania budżetu oraz przedkładania uchwał Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
 8. wykonywanie uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń i uchwał Zarządu Gminy,
 9. przedkładanie na sesji Rady Gminy i Zarządu Gminy sprawozdań z wykonania uchwał,
 10. reprezentowanie Gminy i jej organów w postępowaniu sądowym i administracyjnym a także przed Trybunałem Konstytucyjnym i organami administracji rządowej,
 11. odpowiadanie w imieniu Zarządu Gminy za wykorzystanie mienia gminnego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz składanie w tych sprawach wniosków i propozycji Radzie Gminy i Zarządowi Gminy,
 12. koordynowanie działalności służb użyteczności publicznej i przedsię­biorstw komunalnych,
 13. ustalenie regulaminu pracy Urzędu,
 14. załatwianie wniosków posłów i senatorów oraz radnych,
 15. gospodarowanie funduszem płac i innymi funduszami Urzędu,
 16. uczestniczenie w pracach związków i porozumień komunalnych oraz wykonywanie zadań wynikających z udziału Gminy w tych organach,
 17. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pra­cowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek administracyj­nych, a także uprawnień wynikających ze stosowania Statutu Gminy,
 18. podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów,
 19. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Wójta przepisami prawa i uchwałami Rady Gminy.


data wytworzenia2003-07-01
data udostępnienia2003-07-01
sporządzone przezLubieniecki Karol
opublikowane przezLubieniecki Karol
ilość odwiedzin499
rejestr zmianzobacz »
URZĄD GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI, ul. Gimnazjalna 5, 63-400 Ostrów Wielkopolski, tel.: 62 735 11 90, fax: 62 735 11 90, kancelaria@ostrowwielkopolski.pl, www.ostrowwielkopolski.p
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@