Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej URZĄD GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI
Menu góra
Strona startowa Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego Urząd Gminy Struktura organizacyjna Wójt Gminy
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wójt Gminy, bieżące, menu 131 - BIP - URZĄD GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wójt Gminy

Wójt Gminy

Do kompetencji Wójta należy:

 1. organizowanie pracy Zarządu Gminy,
 2. kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie j ej na zewnątrz,
 3. prowadzenie gospodarki finansowej Gminy,
 4. podejmowanie czynności należących do kompetencji Zarządu Gminy w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,
 5. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 6. składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Gminy I w ramach upoważnienia dokonanego przez Zarząd Gminy I,
 7. ogłoszenie uchwał Rady Gminy, w tym uchwały budżetowej i sprawo­ zdania z wykonania budżetu oraz przedkładania uchwał Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
 8. wykonywanie uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń i uchwał Zarządu Gminy,
 9. przedkładanie na sesji Rady Gminy i Zarządu Gminy sprawozdań z wykonania uchwał,
 10. reprezentowanie Gminy i jej organów w postępowaniu sądowym i administracyjnym a także przed Trybunałem Konstytucyjnym i organami administracji rządowej,
 11. odpowiadanie w imieniu Zarządu Gminy za wykorzystanie mienia gminnego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz składanie w tych sprawach wniosków i propozycji Radzie Gminy i Zarządowi Gminy,
 12. koordynowanie działalności służb użyteczności publicznej i przedsię­biorstw komunalnych,
 13. ustalenie regulaminu pracy Urzędu,
 14. załatwianie wniosków posłów i senatorów oraz radnych,
 15. gospodarowanie funduszem płac i innymi funduszami Urzędu,
 16. uczestniczenie w pracach związków i porozumień komunalnych oraz wykonywanie zadań wynikających z udziału Gminy w tych organach,
 17. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pra­cowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek administracyj­nych, a także uprawnień wynikających ze stosowania Statutu Gminy,
 18. podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów,
 19. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Wójta przepisami prawa i uchwałami Rady Gminy.

Metryka

data wytworzenia
2003-07-01
data udostępnienia
2003-07-01
sporządzone przez
Lubieniecki Karol
opublikowane przez
Lubieniecki Karol
ilość odwiedzin
726
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.