Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego  / GOPS  / Nazwa, dane adresowe
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Nazwa, dane adresowe Nazwa, dane adresowe

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

Rynek 36

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. (062) 736 28 46

 

Dyrektor GOPS - Pan Robert Wiśniewski

 

Godziny otwarcia dla interesantów:

codziennie w godz. 9.00 - 13.00

 

 Godziny pracy:

poniedziałek: 7.30 - 16.00

wtorek, środa, czwartek: 7.30 - 15.30

piątek: 7.30 - 15.00

 

Stanowiska pracy:

 • 8 pracowników socjalnych w tym 4 specjalistów pracy socjalnej - z wyższym wykształceniem
 • 1 pracownik socjalny do spraw świadczeń
 • 1 inspektor
 • 1 opiekunka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Wlkp. jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną administracji samorządowej, realizującą zadania pomocy społecznej na terenie gminy Ostrów Wielkopolski. W ramach Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonuje 8 rejonów opiekuńczych w których pracują pracownicy socjalni.

 

Realizowane zadania:

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, której celem jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, umożliwiającą przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Pomoc społeczna realizuje zadania na podstawie Ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /tekst jednolity Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 64 poz. 414 z późniejszymi zmianami/ oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie z organizacjami społecznymi, kościołem katolickim i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

 

Zasady udzielania pomocy:

Podstawą przyznania świadczenia z pomocy społecznej jest wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania bądź w miejscu stałego lub czasowego pobytu osoby zainteresowanej. Świadczenia określone w ustawie o pomocy społecznej udzielane są osobom i rodzinom z powodu:

 • ubóstwa
 • bezdomności
 • niepełnosprawności
 • długotrwałej choroby
 • bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych w prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
 • alkoholizmu i narkomanii
 • trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej

 

Świadczenia z pomocy społecznej przysługują przy wystąpieniu co najmniej jednej z wymienionych okoliczności.

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza określonej kwoty, /kwoty te ulegają waloryzacji jeden lub dwa razy w roku/. Przez dochód rodziny rozumie się sumę miesięcznych dochodów osób w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o miesięczne obciążenia podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz o kwotę alimentów, ustalonych na podstawie wyroku lub ugody sądowej, świadczonych przez osoby w rodzinie na rzecz innych osób.

W świetle ustawy o pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione lub nie spokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. Decyzje o przyznaniu świadczeń z pomocy społecznej są wydawane w formie pisemnej. Od decyzji wydanej przez Ośrodek przysługuje klientowi prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem GOPS.data wytworzenia2005-08-24
data udostępnienia2005-08-24
sporządzone przezLubieniecki Karol
opublikowane przezLubieniecki Karol
ilość odwiedzin447
rejestr zmianzobacz »
URZĄD GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI, Al. Powstańców Wielkopolskich 12, 63-400 Ostrów Wielkopolski, tel.: 62 735 11 90, fax: 62 735 11 90, kancelaria@ostrowwielkopolski.pl, www.ostrowwielkopolski.p
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@