Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Informacje publiczne  / Zarządzenia kryzysowe, plany operacyjne
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Zarządzenia kryzysowe, plany operacyjne Zarządzenia kryzysowe, plany operacyjne
Organizacja ewakuacji doraźnej w wypadku wystąpienia nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego zdrowiu i życia ludności.

 1. Ewakuacja doraźna - polega na natychmiastowym przemieszczeniu ludności z rejonów, w których wystąpiło nieprzewidziane bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia;
 2. W procesie ewakuacji udział biorą jednostki organizacyjne zapewniające między innymi opiekę medyczną, transport, odpowiednie warunki socjalno - bytowe oraz zapewniają bezpieczeństwo i utrzymanie porządku;
 3. Ewakuacji nie powinno planować się do:          
  • rejonów leżących w bliskiej odległości wielkich ośrodków przemysłowych, komunikacyjnych oraz obiektów wojskowych;
  • rejonów przewidywanych zagrożeń;
 4. Do ewakuacji wykorzystuje się wszelkie dostępne środki transportu. W razie braku odpowiedniej ilości tych środków ewakuację można prowadzić spo­sobem kombinowanym (z udziałem środków przydzielonych, własnych bądź pie­szo);
 5. Ewakuację doraźną realizuje się natychmiast po zaistnieniu zagrożenia dla zdro­wia i życia ludności. Organizuje się ją na polecenie Szefów Obrony Cywilnej gmin, ponadto może ją także zarządzić osoba kierująca akcją ratowniczą;
 6. Przebiegiem ewakuacji doraźnej oraz ewakuacji samorzutnej (samoewakuacji) kierują właściwi Szefowie OC ze swoich stanowisk kierowania przez zespoły ds. ewakuacji, wykorzystując niezbędne elementy ewakuacji;
 7. Powiadamianie ludności o ewakuacji powinno nastąpić w formie komunikatu. Do ogłoszenia komunikatu o ewakuacji doraźnej wykorzystać środki przekazu gwarantujące szybki jego przekaz:
  • ruchome punkty informacji;
  • kurenda;
  • sąsiad do sąsiada;
  • inne tradycyjnie przyjęte na danym terenie.
 8. Przy planowaniu ewakuacji doraźnej opracowując dla gminnego zespołu ds. ewa­kuacji ludności zadania wziąć pod uwagę fakt, że będzie ona prowadzona w trybie natychmiastowym oraz uwzględnić, że część mieszkańców z zagrożonego terenu:
  • samorzutnie opuści zagrożony teren;
  • pozostali będą oczekiwać na komunikat.

 

UKŁAD PLANU EWAKUACJI DORAŻNEJ 

I. Część graficzna- na mapie, powinna zawierać następujące elementy

 1. Granice gminy;
 2. Miejsca i rejony zagrożone, z których po wystąpieniu zagrożenia trzeba natych­miast ewakuować doraźnie mieszkańców:
  • obiekty przemysłowe
  • teren wokół nich o promieniu 1 km;
  • szlaki komunikacyjne po których odbywa się przewóz materiałów szczególnie niebezpiecznych dla zdrowia i życia wzdłuż dróg kołowych i szlaków kolejo­wych
 3. Drogi i kierunki ewakuacji;
 4. Miejsca zbiórek ludności - szczególnie dla tej, która samorzutnie opuściła zagro­żony teren;
 5. Obiekty, w których będzie rozmieszczona ewakuowana ludność z podaniem ich pojemności;
 6. Rozmieszczenie elementów organizacyjnych' ewakuacji.

 

II Część opisowa

 1. Cel i zamiar ewakuacji;
 2. Wykaz osób kierujących procesem uruchomienia i kierowania przebiegiem ewaku­acji;
 3. Wykaz osób wchodzących w skład zespołu ds.. ewakuacji;
 4. Plan powiadamiania członków zespołu kierowania i zespołu ds. ewakuacji;
 5. Zestawienie liczbowe ludności (przewidywana liczba osób wynikająca z wielkości obszaru zagrożonego) z podziałem na:
  • ilość siedlisk (domów mieszkalnych)
  • ilość mieszkańców według grup wiekowych.;
 6. Zestawienie środków transportowych do zabezpieczenia ewakuacji (rodzaj środ­ka, nazwa właściciela, adres zamieszkania, nr telefonu, sposób zawiadomienia o konieczności natychmiastowego podstawienia w żądane miejsce);
 7. Zestawienie obiektów do doraźnego zakwaterowania ewakuowanych: szkoły, świetlice, przedszkola, internaty, wiejskie domy kultury lub inne obiekty, które spełniają określone warunki socjalno - bytowe. Przy każdym obiekcie umieścić jego charakterystykę­
 8. Plan dostępu i zajęcia obiektu;
  • nazwisko i imię zarządzającego obiektem;
  • adres zamieszkania;
  • telefon;
  • sposób powiadomienia o konieczności natychmiastowego udostępnienia i do­ stosowania obiektu do potrzeb ewakuowanej ludności.
 9. Treść komunikatu (tak opracowanego, ze przed jego ogłoszeniem wymagał bę­dzie tylko uzupełnienia: wpisania daty, godziny);
 10. Procedura powiadomienia mieszkańców o koniecznej ewakuacji;
 11. Inne niezbędne zestawienia i dane dotyczące zapewnienia: opieki lekarskiej (grupa opieki lekarskiej i socjalno - bytowej zespołu reagowania), żywienia, zaopatrzenia w leki, ubiór itp.
 12. Procedura zapewnienia porządku i ochrony mienia pozostawionego przez ewakuowaną ludność (przy udziale: policji, straży miejskiej, OSP, straży      obywatelskiej, firmy ochroniarskiej itp.)
 13. Ewidencja ewakuowanej ludności - wykaz imienny ewakuowanych mieszkańców umieszczonych w danym obiekcie.


data wytworzenia2003-07-11
data udostępnienia2003-07-11
sporządzone przezMarlena Kruszyk
opublikowane przezKarol Lubieniecki
ilość odwiedzin156
rejestr zmianzobacz »
URZĄD GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI, Al. Powstańców Wielkopolskich 12, 63-400 Ostrów Wielkopolski, tel.: 62 735 11 90, fax: 62 735 11 90, kancelaria@ostrowwielkopolski.pl, www.ostrowwielkopolski.p
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@