Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
Zarządzenie Nr 13/2018
w sprawie: ustalenia na rok szkolny 2018/2019 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli publicznych dla których Gmina Ostrów Wielkopolski jest organem prowadzącym.
Zarządzenie Nr 11/2018
w sprawie: nieodpłatnego nabycia działki nr 477/13 położonej w Topoli Małej.
Zarządzenie Nr 10/2018
w sprawie: ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2018.
Zarządzenia Nr 9/2018
w sprawie: informacji o środkach finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski dla przedszkoli Publicznych na 2018 rok.
Zarządzenie Nr 8/2018
w sprawie: informacji o środkach finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski dla Zespołów Szkolno-Przedszkolnych na 2018 rok.
Zarządzenia Nr 7/2018
w sprawie: informacji o środkach finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski dla Szkól Podstawowych na 2018 rok.
Zarządzenia Nr 6/2018
w sprawie: upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Gminy Ostrów Wielkopolski do zaciągania zobowiązań w 2018 roku.
Zarządzenie Nr 5/2018
w sprawie: informacji o środkach finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2018 rok.
Zarządzenie nr 4/2018
w sprawie: ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu prowadzenia rejestru wyborców na rok 2018.
Zarządzenie Nr 3/2018
w sprawie: ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2018.
Zarządzenie Nr 2/2018
w sprawie: informacji o środkach finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski dla instytucji kultury na 2018 rok.
Zarządzenie Nr 1/2018
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w roku 2018 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez organizowanie obozu zimowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ostrów Wielkopolski