Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Ogłoszenia o przetargach

Ogłoszenia o przetargach

Brak informacji.

Lista wiadomości
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w miejscowości Szczury, gm. Ostrów Wielkopolski
Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia", Działanie 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym" w ramach Poddziałania 3.2.4 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIP dla rozwoju AKO" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla projektu pt. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Ostrowskiego".
Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Łąkocinach
Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Łąkocinach