Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej URZĄD GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI
Menu góra
Strona startowa Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego Urząd Gminy Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa, bieżące, menu 145 - BIP - URZĄD GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 


Gminna Biblioteka Publiczna 

Gminny Ośrodek kultury 

 

Osoba odpowiedzialna:

Dariusz Pryczak
pok. nr 27, tel. 62 734 62 27

 

 

REJESTR JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY 


Rejestr jednostek pomocniczych gminny (pdf)

 

Osoba odpowiedzialna:

Anna Olejnik
pok. nr 2, tel. 62 734 62 02

 

 

REJESTR STOWARZYSZEŃ


Rejestr Organizacji pozarządowych (pdf)

 

Osoba odpowiedzialna:

Mateusz Kołeczko
pok. nr 28, tel. 62 734 62 36

 

 

REJESTR ŻŁOBKÓW


Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 roku prawo przedsiębiorców. Oznacza to, że przed rozpoczęciem działalności żłobek lub klub dziecięcy musi zostać wpisany do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez wójta, burmistrza lub prezydenta właściwego ze względu na miejsce funkcjonowania planowanej placówki.

Wszystkie czynności związane z wpisem, zmianami i wykreśleniem żłobka lub klubu dziecięcego z rejestru odbywają się za pośrednictwem prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Portalu Informacyjno-Usługowy Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/)

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło również na Portalu Informacyjno - Usługowym Emp@tia MAPĘ żłobków i klubów dziecięcych - narzędzie służące rodzicom dzieci w wieku do lat 3 do wyszukiwania najbliższych żłobków i klubów dziecięcych. Na mapie tej oprócz wskazania miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego pokazywane są również inne dane tej instytucji - w tym dane kontaktowe, godziny otwarcia, wysokość opłat, informacje o udzielanych zniżkach, informacja czy placówka jest dostosowana do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki, liczba miejsc oraz liczba zapisanych dzieci.

Mapę żłobków i klubów dziecięcych można znaleźć pod adresem: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/mapa-zlobkow-i-klubow-dzieciecych

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski:

https://rejestrzlobkow.mpips.gov.pl:8443/lista/zk?nts=33017042

 

Osoba odpowiedzialna:
Dariusz Pryczak
pok. nr 28, tel. 62 734 62 28

 

 

Rejestr wydanych, utraconych dowodów osobistych


Zasady udostępniania informacji:

Dane mogą być udostępniane tylko w oparciu o art. 44h ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U.2001.87.960 ze zm.)

Art. 44h ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych:

 1. "Dane ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych udostępnia się, o ile są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, następującym podmiotom:
  • Organom administracji publicznej, sądom, prokuraturze,
  • Organom Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Wojskowym Służbom Informacyjnym, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu,
  • Organom kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego,
 2. Dane, o których mowa w ust. 1, mogą być udostępnione:
  • Innym państwowym i komunalnym jednostkom organizacyjnym oraz podmiotom - w zakresie potrzebnym dla realizowania zadań publicznych określonych w przepisach prawa,
  • Osobom i jednostkom organizacyjnym - jeżeli wykażą w tym interes prawny,
  • Jednostkom organizacyjnym - jeżeli po wykorzystaniu w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej lub rynku, dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osób, których dane dotyczą,
  • Innym osobom i podmiotom - jeżeli uwiarygodnią one interes faktyczny w otrzymaniu danych i za zgodą osób, których dane dotyczą

Osoba odpowiedzialna:
Sylwia Talaga
pok. nr 7, tel. 62 734 62 07

 

Ewidencja ludności 


Zasady udostępniania informacji:

Dane mogą być udostępniane tylko w oparciu o art. 44h ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U.2001.87.960 ze zm.)

Art. 44h ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych:

 1. ." Dane ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych udostępnia się, o ile są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, następującym podmiotom:
  • Organom administracji publicznej, sądom, prokuraturze,
  • Organom Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Wojskowym Służbom Informacyjnym, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu,
  • Organom kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego,
 2. Dane, o których mowa w ust. 1, mogą być udostępnione:
  • Innym państwowym i komunalnym jednostkom organizacyjnym oraz podmiotom - w zakresie potrzebnym dla realizowania zadań publicznych określonych w przepisach prawa,
  • Osobom i jednostkom organizacyjnym - jeżeli wykażą w tym interes prawny,
  • Jednostkom organizacyjnym - jeżeli po wykorzystaniu w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej lub rynku, dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osób, których dane dotyczą,
  • Innym osobom i podmiotom - jeżeli uwiarygodnią one interes faktyczny w otrzymaniu danych i za zgodą osób, których dane dotyczą

 

Urząd dysponuje księgami meldunkowymi z wcześniejszych okresów: 

Miejscowość

Dostępne księgi meldunkowe z lat

Będzieszyn

1900 - 1924
1908 - 1924
1913 - 1924
1918 - 1932
1926 - 1932
1932 - 1948
1948 - 1949
1951 - 1954

Biniew

1898 - 1924
1926 - 1932
1932 - 1948
1933 - 1948
1948 - 1950
1955 - 1956
1955 - 1957

Baby

1926 - 1957

Gliśnica Baby

1890 - 1939

Borowiec

1918 - 1932
1949
1968 - 1978

Chruszczyny

1918 - 1939
1945 - 1955
od 1948r.
od 1957r.
1951 1978

PalczewChruszczyny

od 1918r

Cegły

1969 - 1978

Czekanów

1904 - 1924
1905 - 1921
1913 - 1924
1920 - 1932
1926 - 1932
1926 - 1934
1933 - 1941
1951 - 1954
1955 - 1958
1958 - 1965
1958 - 1966
1958 - 1968
1969 - 1978

Daniszyn

1948 - 1950
1950 - 1955
1957 - 1959
1960 - 1964
1960 - 1965
1965 - 1978

Franklinów

1904 - 1923
1926 - 1950
1931 - 1941
1951 - 1954
1955 - 1959
1959 - 1964
1959 - 1965 

Gorzyce Wielkie

1931 - 1940
1948 - 1950
1951 - 1955
1955- 1968
1960 - 1966
1967 - 1978

Górzenko

1924 - 1932
1968 - 1978

Górzno

1899 - 1924
1905 - 1924
1914 - 1924
1924 - 1932
1932 - 1948
1946 - 1949
ok.1950r.
1951 - 1955
1952 - 1954
1968 - 1978

Gręblów

1905 - 1926
1926 - 1932
1931 - 1941
1931 - 1941

Gutów

1891 - 1924
1899 - 1932
1932 - 1948
1949 - 1950
ok.1950
1951 - 1954

Kamienice Nowe

1918 - 1940
1951 - 1953

Kamienice Stare

1932 - 1935

Karski

1904 - 1920
1921 - 1932
1921 - 1933
1931 - 1941
1951 - 1954
1956 - 1966
1968 - 1978

Krępa

do 1938r.
1926 - 1932

Kołątajew

1905 - 1925
1913 - 1922
1926 - 1932
1933 - 1941
1926 - 1934
1951 - 1954
1955 - 1960
1959 - 1968
1959 - 1966
1967 - 1978

Kwiatków

1904 - 1923
1905 - 1925
1907 - 1925
1925 - 1931
1925 - 1932
1932 - 1941
1951 - 1954
1955 - 1959
1955 - 1961
1961 - 1965
1961 - 1966
1967 - 1978

Lamki

1931 - 1940
1948 - 1950
1948 - 1952
1952 - 1968

Lamki - Zalesie

1968 - 1978

Lewków

1905 - 1927
1926 - 1927
1931 - 1941
1951 - 1955
1955 - 1961
1955 - 1966
1961 - 1969
1970 -1978

Lewkowiec

1912 - 1922
1930 - 1941
1951 - 1955
1958 - 1962

Łąkociny

1945 - 1955
1951 -1954
1958 - 1962

Młynów

1926 - 1932
1932 - 1941
1962 - 1965

Michałków

1955 - 1956
1957 - 1962

Pruślin

1951 - 1953
1951 - 1954

Radziwiłłów

1898 - 1922
1948
1951 - 1955
1955 - 1959

Sadowie

1930r.
1931 - 1948
1948 - 1949
1949 - 1951
1951 -1955

Słaborowice

1926 - 1932
1932 - 1941
1933 - 1941
1951 - 1955
1955 - 1960
1961 - 1967

Smardowskie Olędry

1961 -1963

Sobótka

1917 - 1924
1924 - 1932
1932 - 1948
ok.1950r.
1948 - 1949
1949 - 1950
1950 - 1951
1951 - 1954

Szczury

1926 - 1932
1931 - 1941
1951 - 1955

Świeligów

1931 - 1939
1960 - 1968
1969 - 1978

Topola Mała

1906 - 1926
1926 - 1938
1932 - 1940
1951 - 1954
1953 - 1954
1954 - 1957
1956 - 1957
1960 - 1968
1969 - 1978

Wtórek

1918 - 1940
1951 - 1953

Wysocko Wielkie

1926 - 1932
1931 - 1941
1931 - 1948
1948 - 1950
1955 - 1956
1957 - 1962
1961 - 1966
1962 - 1968

Zacharzew

1931 - 1939
ok.1948r.
1951 - 1955
1960 - 1967
1967 - 1971
1972 - 1978

 

Osoba odpowiedzialna:
Ewa Tomkowiak
pok. nr 5, tel. 62 734 62 05

 

Rejestr wydanych decyzji o wymeldowanie i zameldowanie


Zasady udostępniania informacji:

Kodeks postępowania administracyjnego art. 73 (Dz. U. z 2000r., nr 98, poz. 1071)

Do akt sprawy dostęp ma tylko strona postępowania - "W każdym stadium postępowania organ administracji publicznej obowiązany jest umożliwić stronie przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek i odpisów"( art. 73, Dz. U. z 2000r., nr.98, poz. 1071)

Osoba odpowiedzialna
Ewa Tomkowiak
pok. nr 5, tel. 62 734 62 05

 

Rejestr wyborców


Zasady udostępniania informacji:

Dane udostępnia się osobie, której dotyczą, w oparciu o § 10 rozporządzenia MSWiA w sprawie rejestru wyborców.

"Rejestr wyborców udostępnia się do wglądu w urzędzie gminy na pisemny wniosek, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w rejestrze". (Dz. U. Nr 88, poz. 962, z 2001 r., ze zm.)

Osoba odpowiedzialna
Justyna Górska
pok. nr 10, tel. 62 734 62 10

 

Rejestr osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą


Zasady udostępniania informacji:

Zgodnie z ustawą Prawo działalności gospodarcze (Dz.U. nr 101, poz. 1178 z dn. 17.12.1999 r. ze zm.) ewidencja jest jawna. Informacja udzielana jest na wniosek zainteresowanego

Osoba odpowiedzialna
Justyna Górska
pok. nr 10, tel. 62 734 62 10

 

Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych


Zasady udostępniania informacji:

Udostępniane materiały w sprawie na indywidualny wniosek osoby - strony postępowania, art. 73 kpa (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071)

Osoba odpowiedzialna
Justyna Górska
pok. nr 10, tel. 62 734 62 10

 

Rejestr decyzji cofnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych


Zasady udostępniania informacji:

Udostępniane materiały w sprawie na indywidualny wniosek osoby - strony postępowania, art. 73 kpa (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071)

Osoba odpowiedzialna
Justyna Górska
pok. nr 10, tel. 62 734 62 10

 

Rejestr licencji na przewóz osób taksówkami


Zasady udostępniania informacji:

Udostępniane materiały w sprawie na indywidualny wniosek osoby - strony postępowania, art. 73 kpa (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071)

Osoba odpowiedzialna
Justyna Górska
pok. nr 10, tel. 62 734 62 10

 

Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski


Zasady udostępniania informacji:

Rejestr jest jawny. Informacja udzielana jest na wniosek zainteresowanego

Osoba odpowiedzialna
Alicja Kotecka
pok. nr 26, tel. 62 734 62 26

 

Rejestr Centralny skarg i wniosków


Zasady udostępniania informacji:

Rejestr udostępniany na wniosek - ochrona danych osobowych

Osoba odpowiedzialna
Dariusz Pryczak
pok. nr 28, tel. 62 734 62 28

 

Rejestr Korespondencji wychodzącej i przychodzącej do Urzędu


Osoba odpowiedzialna
Renata Wojciechowska; Magdalena Brucheiser
pok. nr 1, tel. 62 734 62 00

 

Rejestr wniosków dla inwestycji objętych ustawą o ochronie środowiska


Zasady udostępniania informacji:

Udostępnienie na pisemny wniosek lub ustnie

Osoba odpowiedzialna
Anzelm Chlasta 
pok. nr 31, te. 62 734 62 30

 

Rejestr raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko


Zasady udostępniania informacji:

Udostępnienie na pisemny wniosek lub ustnie

Osoba odpowiedzialna
Monika Bednarek
pok. nr 14, te. 62 734 62 14

 

Rejestr decyzji dla inwestycji objętych ustawą Prawo ochrony środowiska


Zasady udostępniania informacji:

Udostępnienie na pisemny wniosek lub ustnie

Osoba odpowiedzialna
Anzelm Chlasta 
pok. nr 31, te. 62 734 62 30

 

Rejestr decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu


Zasady udostępniania informacji:

Udostępnienie na pisemny wniosek lub ustnie

Osoba odpowiedzialna
Anzelm Chlasta 
pok. nr 31, te. 62 734 62 30

 

Rejestr projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego


Zasady udostępniania informacji:

Udostępnienie na pisemny wniosek lub ustnie

Osoba odpowiedzialna
Anzelm Chlasta 
pok. nr 31, te. 62 734 62 30

 

Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego


Zasady udostępniania informacji:

Udostępnienie na pisemny wniosek lub ustnie

Osoba odpowiedzialna
Anzelm Chlasta 
pok. nr 31, te. 62 734 62 30

 

Rejestr przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - działki budowlane 


Zasady udostępniania informacji:

Udostępnienie na wniosek stronie postępowania

Osoba odpowiedzialna
Bożena Ciszak
pok. nr 13, tel. 62 734 62 13

 

Ewidencja użytkowników wieczystych


Zasady udostępniania informacji:

Udostępnienie na wniosek użytkownika wieczystego

Osoba odpowiedzialna
Bożena Ciszak
pok. nr 13, tel. 62 734 62 13

 

Rejestr dzierżawców, najemców


Zasady udostępniania informacji:

Udostępnienie na wniosek stronie postępowania

Osoba odpowiedzialna
Bożena Ciszak
pok. nr 13, tel. 62 734 62 13

 

Rejestr decyzji podziałowych oraz decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości


Zasady udostępniania informacji:

Udostępnienie na wniosek stronie postępowania

Osoba odpowiedzialna
Anzelm Chlasta 
pok. nr 31, te. 62 734 62 30

 

Rejestr wydanych zezwoleń na organizację imprez masowych


Zasady udostępniania informacji:

Udostępnienie na pisemny wniosek lub ustnie

Osoba odpowiedzialna
Mateusz Krawczyk
pok. nr 32, tel. 62 734 62 37

 

Rejestr decyzji zezwalających na zbiórki publiczne


Zasady udostępniania informacji:

Udostępniane materiały w sprawie na indywidualny wniosek osoby - strony postępowania, art. 73 kpa (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071)

Osoba odpowiedzialna
Mateusz Krawczyk
pok. nr 32, tel. 62 734 62 37

 

Rejestr spraw związanych z organizacją zgromadzeń


Zasady udostępniania informacji:

Udostępniane materiały w sprawie na indywidualny wniosek osoby - strony postępowania, art. 73 kpa (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071)

Osoba odpowiedzialna
Mateusz Krawczyk
pok. nr 32, tel. 62 734 62 37

 

Rejestr wniosków o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego


Zasady udostępniania informacji:

Udostępnienie na pisemny wniosek lub ustnie

Osoba odpowiedzialna
Rafał Szubert
pok. nr 32, tel. 62 734 62 34  

 

Rejestr decyzji w sprawie aktów mianowania


Zasady udostępniania informacji:

Udostępnienie na pisemny wniosek lub ustnie

Osoba odpowiedzialna
Rafał Szubert
pok. nr 32, tel. 62 734 62 34

 

Rejestr umów z zadań realizowanych z zakresu zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi


Zasady udostępniania informacji:

Udostępnienie na pisemny wniosek lub ustnie

Osoba odpowiedzialna
Mateusz Krawczyk
pok. nr 32, tel. 62 734 62 37

 

Rejestr decyzji podatkowych


Zasady udostępniania informacji:

Udostępnianie danych z rejestru podatników następuje na pisemny wniosek podatnika. W zależności od zakresu informacji mogą wystąpić ograniczenia wynikające z przepisów Ordynacja Podatkowa, czy ochrona danych osobowych

Osoba odpowiedzialna
Jolanta Czubak
pok. nr 12, tel. 62 734 62 12

 

Rejestr zamówień publicznych 


Zasady udostępniania informacji:

Udostępnienie na pisemny wniosek lub ustnie

Osoba odpowiedzialna
Dorota Fibig; Marlena Kruszyk
pok. nr 6, tel. 62 734 62 06

 

Rejestr udzielonych zamówień publicznych


Zasady udostępniania informacji:

Udostępnienie na pisemny wniosek lub ustnie

Osoba odpowiedzialna
Dorota Fibig; Marlena Kruszyk
pok. nr 6, tel. 62 734 62 06

 

Rejestr wniosków o wydanie zgody na usuniecie drzewa lub krzewów


Zasady udostępniania informacji:

Udostępnienie na pisemny wniosek lub ustnie

Osoba odpowiedzialna
Katarzyna Roszak - Waszak
pok. nr 8, te. 62 734 62 08

 

Rejestr wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 


1/ odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 2/ opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 3/ ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, 4/ prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Zasady udostępniania informacji:

Udostępnienie na pisemny wniosek lub ustnie

Osoba odpowiedzialna
Katarzyna Roszak - Waszak
pok. nr 8, te. 62 734 62 08

 

Rejestr akt archiwalnych kategorii A, B, C


Zasady udostępniania informacji:

Rejestr zawiera w całości akta powstałe i wytworzone we własnej jednostce i obejmuje akta od 1973 roku z zakresu:

 • działania organów gminy,
 • zatrudnienia i spraw socjalnych,
 • budżetu gminy,
 • kultury i oświaty,
 • spraw obywatelskich (od 1990 roku)
 • rolnictwa, leśnictwa, gospodarki wodnej,
 • handlu i usług,
 • gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,
 • planowania przestrzennego, budownictwa
 • ochrony środowiska,
 • pomocy społecznej,

Osoba odpowiedzialna
Łukasz Jędrzejak
pok. nr 33, tel. 62 734 62 39 

Metryka

sporządzono
2008-04-15 przez Lubieniecki Karol
udostępniono
2008-04-15 00:00 przez Lubieniecki Karol
zmodyfikowano
2022-05-20 10:54 przez Lubieniecki Karol
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
3269
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.