Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej URZĄD GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI
Menu góra
Strona startowa Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego Urząd Gminy Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa, bieżące, menu 145 - BIP - URZĄD GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

Rejestr wydanych, utraconych dowodów osobistych


Zasady udostępniania informacji:

Dane mogą być udostępniane tylko w oparciu o art. 44h ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U.2001.87.960 ze zm.)

Art. 44h ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych :

 1. "Dane ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych udostępnia się, o ile są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, następującym podmiotom:
  • Organom administracji publicznej, sądom, prokuraturze,
  • Organom Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Wojskowym Służbom Informacyjnym, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu,
  • Organom kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego,
 2. Dane, o których mowa w ust. 1, mogą być udostępnione:
  • Innym państwowym i komunalnym jednostkom organizacyjnym oraz podmiotom - w zakresie potrzebnym dla realizowania zadań publicznych określonych w przepisach prawa,
  • Osobom i jednostkom organizacyjnym - jeżeli wykażą w tym interes prawny,
  • Jednostkom organizacyjnym - jeżeli po wykorzystaniu w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej lub rynku, dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osób, których dane dotyczą,
  • Innym osobom i podmiotom - jeżeli uwiarygodnią one interes faktyczny w otrzymaniu danych i za zgodą osób, których dane dotyczą

Osoba odpowiedzialna:
Ewa Tomkowiak
pok. nr 12, wew.112

 

Ewidencja ludności 


Zasady udostępniania informacji:

Dane mogą być udostępniane tylko w oparciu o art. 44h ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U.2001.87.960 ze zm.)

Art. 44h ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych:

 1. ." Dane ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych udostępnia się, o ile są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, następującym podmiotom:
  • Organom administracji publicznej, sądom, prokuraturze,
  • Organom Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Wojskowym Służbom Informacyjnym, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu,
  • Organom kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego,
 2. Dane, o których mowa w ust. 1, mogą być udostępnione:
  • Innym państwowym i komunalnym jednostkom organizacyjnym oraz podmiotom - w zakresie potrzebnym dla realizowania zadań publicznych określonych w przepisach prawa,
  • Osobom i jednostkom organizacyjnym - jeżeli wykażą w tym interes prawny,
  • Jednostkom organizacyjnym - jeżeli po wykorzystaniu w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej lub rynku, dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osób, których dane dotyczą,
  • Innym osobom i podmiotom - jeżeli uwiarygodnią one interes faktyczny w otrzymaniu danych i za zgodą osób, których dane dotyczą

 

Urząd dysponuje księgami meldunkowymi z wcześniejszych okresów: 

Miejscowość

Dostępne księgi meldunkowe z lat

Będzieszyn

1900 - 1924
1908 - 1924
1913 - 1924
1918 - 1932
1926 - 1932
1932 - 1948
1948 - 1949
1951 - 1954

Biniew

1898 - 1924
1926 - 1932
1932 - 1948
1933 - 1948
1948 - 1950
1955 - 1956
1955 - 1957

Baby

1926 - 1957

Gliśnica Baby

1890 - 1939

Borowiec

1918 - 1932
1949
1968 - 1978

Chruszczyny

1918 - 1939
1945 - 1955
od 1948r.
od 1957r.
1951 1978

PalczewChruszczyny

od 1918r

Cegły

1969 - 1978

Czekanów

1904 - 1924
1905 - 1921
1913 - 1924
1920 - 1932
1926 - 1932
1926 - 1934
1933 - 1941
1951 - 1954
1955 - 1958
1958 - 1965
1958 - 1966
1958 - 1968
1969 - 1978

Daniszyn

1948 - 1950
1950 - 1955
1957 - 1959
1960 - 1964
1960 - 1965
1965 - 1978

Franklinów

1904 - 1923
1926 - 1950
1931 - 1941
1951 - 1954
1955 - 1959
1959 - 1964
1959 - 1965 

Gorzyce Wielkie

1931 - 1940
1948 - 1950
1951 - 1955
1955- 1968
1960 - 1966
1967 - 1978

Górzenko

1924 - 1932
1968 - 1978

Górzno

1899 - 1924
1905 - 1924
1914 - 1924
1924 - 1932
1932 - 1948
1946 - 1949
ok.1950r.
1951 - 1955
1952 - 1954
1968 - 1978

Gręblów

1905 - 1926
1926 - 1932
1931 - 1941
1931 - 1941

Gutów

1891 - 1924
1899 - 1932
1932 - 1948
1949 - 1950
ok.1950
1951 - 1954

Kamienice Nowe

1918 - 1940
1951 - 1953

Kamienice Stare

1932 - 1935

Karski

1904 - 1920
1921 - 1932
1921 - 1933
1931 - 1941
1951 - 1954
1956 - 1966
1968 - 1978

Krępa

do 1938r.
1926 - 1932

Kołątajew

1905 - 1925
1913 - 1922
1926 - 1932
1933 - 1941
1926 - 1934
1951 - 1954
1955 - 1960
1959 - 1968
1959 - 1966
1967 - 1978

Kwiatków

1904 - 1923
1905 - 1925
1907 - 1925
1925 - 1931
1925 - 1932
1932 - 1941
1951 - 1954
1955 - 1959
1955 - 1961
1961 - 1965
1961 - 1966
1967 - 1978

Lamki

1931 - 1940
1948 - 1950
1948 - 1952
1952 - 1968

Lamki - Zalesie

1968 - 1978

Lewków

1905 - 1927
1926 - 1927
1931 - 1941
1951 - 1955
1955 - 1961
1955 - 1966
1961 - 1969
1970 -1978

Lewkowiec

1912 - 1922
1930 - 1941
1951 - 1955
1958 - 1962

Łąkociny

1945 - 1955
1951 -1954
1958 - 1962

Młynów

1926 - 1932
1932 - 1941
1962 - 1965

Michałków

1955 - 1956
1957 - 1962

Pruślin

1951 - 1953
1951 - 1954

Radziwiłłów

1898 - 1922
1948
1951 - 1955
1955 - 1959

Sadowie

1930r.
1931 - 1948
1948 - 1949
1949 - 1951
1951 -1955

Słaborowice

1926 - 1932
1932 - 1941
1933 - 1941
1951 - 1955
1955 - 1960
1961 - 1967

Smardowskie Olędry

1961 -1963

Sobótka

1917 - 1924
1924 - 1932
1932 - 1948
ok.1950r.
1948 - 1949
1949 - 1950
1950 - 1951
1951 - 1954

Szczury

1926 - 1932
1931 - 1941
1951 - 1955

Świeligów

1931 - 1939
1960 - 1968
1969 - 1978

Topola Mała

1906 - 1926
1926 - 1938
1932 - 1940
1951 - 1954
1953 - 1954
1954 - 1957
1956 - 1957
1960 - 1968
1969 - 1978

Wtórek

1918 - 1940
1951 - 1953

Wysocko Wielkie

1926 - 1932
1931 - 1941
1931 - 1948
1948 - 1950
1955 - 1956
1957 - 1962
1961 - 1966
1962 - 1968

Zacharzew

1931 - 1939
ok.1948r.
1951 - 1955
1960 - 1967
1967 - 1971
1972 - 1978

 

Osoba odpowiedzialna:
Ewa Tomkowiak
pok. nr 12, wew.112

 

Rejestr wydanych decyzji o wymeldowanie i zameldowanie


Zasady udostępniania informacji:

Kodeks postępowania administracyjnego art. 73 (Dz. U. z 2000r ., nr 98, poz. 1071)

Do akt sprawy dostęp ma tylko strona postępowania - "W każdym stadium postępowania organ administracji publicznej obowiązany jest umożliwić stronie przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek i odpisów"( art. 73 , Dz. U. z 2000r ., nr.98, poz. 1071)

Osoba odpowiedzialna
Ewa Tomkowiak
pok. nr 12, wew. 112

 

Rejestr wyborców


Zasady udostępniania informacji:

Dane udostępnia się osobie, której dotyczą, w oparciu o § 10 rozporządzenia MSWiA w sprawie rejestru wyborców.

"Rejestr wyborców udostępnia się do wglądu w urzędzie gminy na pisemny wniosek, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w rejestrze". (Dz. U. Nr 88, poz. 962, z 2001 r., ze zm.)

Osoba odpowiedzialna
Ewa Tomkowiak
pok. nr 12, wew. 112

 

Rejestr osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą


Zasady udostępniania informacji:

Zgodnie z ustawą Prawo działalności gospodarcze (Dz.U. nr 101, poz. 1178 z dn. 17.12.1999 r. ze zm.) ewidencja jest jawna. Informacja udzielana jest na wniosek zainteresowanego

Osoba odpowiedzialna
Hanna Duży
pok. nr 6, wew.126

 

Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych


Zasady udostępniania informacji:

Udostępniane materiały w sprawie na indywidualny wniosek osoby - strony postępowania, art. 73 kpa (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071)

Osoba odpowiedzialna
Hanna Duzy
pok. nr 6, wew.126

 

Rejestr decyzji cofnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych


Zasady udostępniania informacji:

Udostępniane materiały w sprawie na indywidualny wniosek osoby - strony postępowania, art. 73 kpa (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071)

Osoba odpowiedzialna
Hanna Duży
pok. nr 4, wew.126

 

Rejestr licencji na przewóz osób taksówkami


Zasady udostępniania informacji:

Udostępniane materiały w sprawie na indywidualny wniosek osoby - strony postępowania, art. 73 kpa (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071)

Osoba odpowiedzialna
Hanna Duży
pok. nr 4, wew. 126

 

Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski


Zasady udostępniania informacji:

Rejestr jest jawny. Informacja udzielana jest na wniosek zainteresowanego

Osoba odpowiedzialna
Bożena Nowacka
pok. nr 9, wew. 111

 

Rejestr Centralny skarg i wniosków


Zasady udostępniania informacji:

Rejestr udostępniany na wniosek - ochrona danych osobowych

Osoba odpowiedzialna
Zbigniew Dolata
pok. nr 11, wew. 121

 

Rejestr Korespondencji wychodzącej i przychodzącej do Urzędu


Osoba odpowiedzialna
Renata Wojciechowska
pok. nr 2,

 

Rejestr wniosków dla inwestycji objętych ustawą o ochronie środowiska


Zasady udostępniania informacji:

Udostępnienie na pisemny wniosek lub ustnie

Osoba odpowiedzialna
Zenon Błaszczyk
pok. nr 6, wew. 126

 

Rejestr raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko


Zasady udostępniania informacji:

Udostępnienie na pisemny wniosek lub ustnie

Osoba odpowiedzialna
Zenon Błaszczyk
pok. nr 6, wew. 126

 

Rejestr decyzji dla inwestycji objętych ustawą Prawo ochrony środowiska


Zasady udostępniania informacji:

Udostępnienie na pisemny wniosek lub ustnie

Osoba odpowiedzialna
Zenon Błaszczyk
pok. nr 6, wew. 126

 

Rejestr decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu


Zasady udostępniania informacji:

Udostępnienie na pisemny wniosek lub ustnie

Osoba odpowiedzialna
Zenon Błaszczyk
pok. nr 6, wew. 126

 

Rejestr projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego


Zasady udostępniania informacji:

Udostępnienie na pisemny wniosek lub ustnie

Osoba odpowiedzialna
Zenon Błaszczyk
pok. nr 6, wew. 126

 

Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego


Zasady udostępniania informacji:

Udostępnienie na pisemny wniosek lub ustnie

Osoba odpowiedzialna
Zenon Błaszczyk
pok. nr 6, wew. 126

 

Rejestr przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - działki budowlane 


Zasady udostępniania informacji:

Udostępnienie na wniosek stronie postępowania

Osoba odpowiedzialna
Bożena Ciszak
pok. nr 9, wew. 111

 

Ewidencja użytkowników wieczystych


Zasady udostępniania informacji:

Udostępnienie na wniosek użytkownika wieczystego

Osoba odpowiedzialna
Bożena Ciszak
pok. nr 9, wew. 111

 

Rejestr dzierżawców, najemców


Zasady udostępniania informacji:

Udostępnienie na wniosek stronie postępowania

Osoba odpowiedzialna
Bożena Ciszak
pok. nr 9, wew. 111

 

Rejestr decyzji podziałowych oraz decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości


Zasady udostępniania informacji:

Udostępnienie na wniosek stronie postępowania

Osoba odpowiedzialna
Zenon Błaszczyk
pok. nr 6, wew. 126

 

Rejestr wydanych zezwoleń na organizację imprez masowych


Zasady udostępniania informacji:

Udostępnienie na pisemny wniosek lub ustnie

Osoba odpowiedzialna
Krystyna Denkowska
pok. nr 12, wew. 112

 

Rejestr decyzji zezwalających na zbiórki publiczne


Zasady udostępniania informacji:

Udostępniane materiały w sprawie na indywidualny wniosek osoby - strony postępowania, art. 73 kpa (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071)

Osoba odpowiedzialna
Krystyna Denkowska
pok. nr 12, wew. 112

 

Rejestr spraw związanych z organizacją zgromadzeń


Zasady udostępniania informacji:

Udostępniane materiały w sprawie na indywidualny wniosek osoby - strony postępowania, art. 73 kpa (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071)

Osoba odpowiedzialna
Krystyna Denkowska
pok. nr 12, wew. 112

 

Rejestr wniosków o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego


Zasady udostępniania informacji:

Udostępnienie na pisemny wniosek lub ustnie

Osoba odpowiedzialna
Kazimierz Kasprzak
pok. nr 7, wew.127

 

Rejestr decyzji w sprawie aktów mianowania


Zasady udostępniania informacji:

Udostępnienie na pisemny wniosek lub ustnie

Osoba odpowiedzialna
Kazimierz Kasprzak
pok. nr 7, wew. 127

 

Rejestr umów z zadań realizowanych z zakresu zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi


Zasady udostępniania informacji:

Udostępnienie na pisemny wniosek lub ustnie

Osoba odpowiedzialna
Maria Krajewska
pok. nr 4, wew. 124

 

Rejestr decyzji podatkowych


Zasady udostępniania informacji:

Udostępnianie danych z rejestru podatników następuje na pisemny wniosek podatnika. W zależności od zakresu informacji mogą wystąpić ograniczenia wynikające z przepisów Ordynacja Podatkowa, czy ochrona danych osobowych

Osoba odpowiedzialna
Urszula Szempińska
pok. nr 15, wew. 115

 

Rejestr zamówień publicznych 


Zasady udostępniania informacji:

Udostępnienie na pisemny wniosek lub ustnie

Osoba odpowiedzialna
Ryszard Pietrzak
pok. nr 4, wew.124

 

Rejestr udzielonych zamówień publicznych


Zasady udostępniania informacji:

Udostępnienie na pisemny wniosek lub ustnie

Osoba odpowiedzialna
Ryszard Pietrzak
pok. nr 4, wew.124

 

Rejestr wniosków o wydanie zgody na usuniecie drzewa lub krzewów


Zasady udostępniania informacji:

Udostępnienie na pisemny wniosek lub ustnie

Osoba odpowiedzialna
Andrzej Matuszczak
pok. nr 3, wew. 133

 

Rejestr wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 


1/ odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 2/ opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 3/ ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, 4/ prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Zasady udostępniania informacji:

Udostępnienie na pisemny wniosek lub ustnie

Osoba odpowiedzialna
Andrzej Matuszczak
pok. nr 3, wew. 133

 

Rejestr akt archiwalnych kategorii A, B, C


Zasady udostępniania informacji:

Rejestr zawiera w całości akta powstałe i wytworzone we własnej jednostce i obejmuje akta od 1973 roku z zakresu:

 • działania organów gminy,
 • zatrudnienia i spraw socjalnych,
 • budżetu gminy,
 • kultury i oświaty,
 • spraw obywatelskich (od 1990 roku)
 • rolnictwa, leśnictwa, gospodarki wodnej,
 • handlu i usług,
 • gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,
 • planowania przestrzennego, budownictwa
 • ochrony środowiska,
 • pomocy społecznej,

Osoba odpowiedzialna
Hanna Duży
pok. nr 6, wew. 126

Metryka

data wytworzenia
2008-04-15
data udostępnienia
2008-04-15
sporządzone przez
Lubieniecki Karol
opublikowane przez
Karol Lubieniecki
ilość odwiedzin
1257
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.