Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej URZĄD GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI
Menu góra
Strona startowa Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego GOPS Nazwa, dane adresowe
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Nazwa, dane adresowe, bieżące, menu 147 - BIP - URZĄD GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Nazwa, dane adresowe

Nazwa, dane adresowe

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

Al. Powstańców Wielkopolskich 12

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. (062) 736 28 46

 

Dyrektor GOPS - Pan Robert Wiśniewski

 

Godziny otwarcia dla interesantów:

codziennie w godz. 9.00 - 13.00

 

 Godziny pracy:

poniedziałek: 7.30 - 16.00

wtorek, środa, czwartek: 7.30 - 15.30

piątek: 7.30 - 15.00

 

Stanowiska pracy:

 • 8 pracowników socjalnych w tym 4 specjalistów pracy socjalnej - z wyższym wykształceniem
 • 1 pracownik socjalny do spraw świadczeń
 • 1 inspektor
 • 1 opiekunka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Wlkp. jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną administracji samorządowej, realizującą zadania pomocy społecznej na terenie gminy Ostrów Wielkopolski. W ramach Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonuje 8 rejonów opiekuńczych w których pracują pracownicy socjalni.

 

Realizowane zadania:

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, której celem jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, umożliwiającą przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Pomoc społeczna realizuje zadania na podstawie Ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /tekst jednolity Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 64 poz. 414 z późniejszymi zmianami/ oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie z organizacjami społecznymi, kościołem katolickim i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

 

Zasady udzielania pomocy:

Podstawą przyznania świadczenia z pomocy społecznej jest wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania bądź w miejscu stałego lub czasowego pobytu osoby zainteresowanej. Świadczenia określone w ustawie o pomocy społecznej udzielane są osobom i rodzinom z powodu:

 • ubóstwa
 • bezdomności
 • niepełnosprawności
 • długotrwałej choroby
 • bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych w prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
 • alkoholizmu i narkomanii
 • trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej

 

Świadczenia z pomocy społecznej przysługują przy wystąpieniu co najmniej jednej z wymienionych okoliczności.

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza określonej kwoty, /kwoty te ulegają waloryzacji jeden lub dwa razy w roku/. Przez dochód rodziny rozumie się sumę miesięcznych dochodów osób w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o miesięczne obciążenia podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz o kwotę alimentów, ustalonych na podstawie wyroku lub ugody sądowej, świadczonych przez osoby w rodzinie na rzecz innych osób.

W świetle ustawy o pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione lub nie spokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. Decyzje o przyznaniu świadczeń z pomocy społecznej są wydawane w formie pisemnej. Od decyzji wydanej przez Ośrodek przysługuje klientowi prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem GOPS.

Metryka

sporządzono
2005-08-24 przez Lubieniecki Karol
udostępniono
2005-08-24 00:00 przez Karol Lubieniecki
zmodyfikowano
2020-01-13 10:05 przez Lubieniecki Karol
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
4487
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.