Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej URZĄD GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI
Menu góra
Strona startowa Organy władzy publicznej Rada Gminy Stanowienie prawa lokalnego
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Stanowienie prawa lokalnego, menu 95 - BIP - URZĄD GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Stanowienie prawa lokalnego

Data wytworzenia 2003-06-09, ostatniej modyfikacji 2019-02-05 08:32

Komisje Rady

Wyciąg z Statutu Gminy Rozdział 9. Komisje Rady § 57. 1. Przedmiot działania poszczególnych komisji stałych i komisji doraźnych oraz ich skład osobowy określa Rada w odrębnych uchwałach. 2.Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. § 58. 1. Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy przedłożonym Radzie. 2. Rada może nakazać komisjom dokonanie w planie stosownych zmian.
Data wytworzenia 2003-06-09, ostatniej modyfikacji 2019-02-05 08:30

Procedura głosowania

Wyciąg z Statutu Gminy Rozdział 8. Procedura głosowania § 50. 1. Głosowanie jawne odbywa się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzanie i utrwalanie imiennego wykazu głosów radnych. 2. Głosowanie zarządza Przewodniczący obrad, zapoznaje się z liczbą głosów oddanych „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz głosów nieważnych i porównuje się z liczbą radnych obecnych na sesji, względnie
Data wytworzenia 2003-06-09, ostatniej modyfikacji 2019-02-05 08:27

Przygotowanie sesji

Wyciąg z Statutu Gminy Rozdział 6. Przygotowanie i przebieg sesji § 23. 1. Sesje przygotowuje Przewodniczący. Przygotowanie sesji obejmuje: 1) ustalenie porządku obrad; 2) ustalenie czasu i miejsca obrad; 3) zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał, dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad. Sesje zwołuje Przewodniczący Rady. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesyjnych powiadamia się
Data wytworzenia 2003-06-09, ostatniej modyfikacji 2019-02-05 08:24

Uchwały

Wyciąg ze Statutu Rozdział 7. Uchwały Rady Gminy § 44. 1.Uchwały, o jakich mowa w § 21 ust. 1, a także deklaracje, oświadczenia, apele i opinie, o jakich mowa w § 21 ust. 2 są sporządzone w formie odrębnych dokumentów. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowień proceduralnych. § 45. 1. Inicjatywę uchwałodawczą posiada każdy z radnych oraz Wójt, chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej. Projekt uchwały powinien określać w szczególności:
Data wytworzenia 2003-06-09, ostatniej modyfikacji 2019-02-05 08:22

Sesje Rady

Wyciąg ze Statutu Rozdział 5. Sesje Rady § 21. 1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na ich podstawie. Oprócz uchwał Rada może podejmować: 1) postanowienia proceduralne; 2) deklaracje – zawierające samozobowiązanie się do określonego postępowania; 3) oświadczenia – zawierające
Data wytworzenia 2003-06-09, ostatniej modyfikacji 2019-02-05 08:21

Radni

Wyciąg z Statutu Gminy Rozdział 10. Radni § 64. 1. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności. 2. Radny w ciągu 7 dni od daty odbycia się sesji lub posiedzenia komisji, winien usprawiedliwić swoją nieobecność, składając stosowane pisemne wyjaśnienia na ręce Przewodniczącego Rady lub przewodniczącego komisji. § 65. 1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniającego radnego o wyrażenie zgody na
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.