Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej URZĄD GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI
Menu góra
Strona startowa PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI 2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „OGŁOSZENIE o przetargu - 2023, menu 410, artykuł 4606 - BIP - URZĄD GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2023

OGŁOSZENIE o przetargu

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Ostrów Wielkopolski

o g ł a s z a  I  przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Ostrów Wielkopolski

 

Lp.

 

Miejscowość

 

Numer działki

 

Arkusz mapy

 

Numer księgi wieczystej

 

Obszar     w ha

 

Okres dzierżawy

 

Opis nieruchomości, przeznaczenie             w planie

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego               w zł (rocznie

1.

Biniew

30

1

KZ1W/00057233/4

1.3200

3 lata

grunt orny

466,-

2.

Daniszyn

cz.699

1

KZ1W/00057553/3

0.6000

3 lata

grunt  orny

195,-

3.

Daniszyn

855

1

KZ1W/00057553/3

1.1100

3 lata

grunt orny

111,-

4.

Sadowie

386

1          

KZ1W/00059347/0

0.4400

3 lata    

grunt orny                  

130,-

Grunty przeznaczone na cele upraw polowych bez możliwości zabudowy. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacać przelewem NA KONTO Nr  52 1020 2212 0000 5402 0460 3587 w terminie do dnia 04 września 2023r.

I Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Gimnazjalna nr 5, sala Nr 23, w dniu  08 września 2023r.  o godz. 930           Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty - wadium komisji przetargowej.

Nieruchomości nie posiadają obciążeń ani nie są przedmiotem zobowiązań.

Działy III i IV  księgi wieczystej nie zawierają wpisów.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Przedstawiciele osób prawnych winni posiadać stosowne umocowania do zaciągania zobowiązań na rzecz i w imieniu tej osoby prawnej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest uiszczenie wadium, które należy wnieść                        w pieniądzu w  terminie do dnia 04 września 2023 r.(włącznie). Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy Nr  52 1020 2212 0000 5402 0460 3587  z wpisanym numerem działki, której dotyczy wadium.

 

Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny nieruchomości oraz, że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń.

Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończenia lub odwołania przetargu, natomiast wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Uczestnik, który wygra przetarg zostanie ustalony jako dzierżawca.                                              Wylicytowany  najwyższy czynsz dzierżawny stanowić będzie równocześnie wysokość rocznego czynszu za dzierżawę nieruchomości, który płatny będzie w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy.

O terminie i miejscu podpisania umowy osoba ustalona jako dzierżawca zostanie poinformowana  po zakończeniu przetargu.   

 

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy dzierżawy w miejscu i terminie podanym przez organizatora, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.                                                 

Dodatkowych informacji o przetargu można uzyskać w urzędzie Gminy Ostrów Wielkopolski, ul. Gimnazjalna nr 5, pokój nr 13,lub tel. 62 734-62-13

Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane na stronie internetowej tut. Urzędu w zakładce BIP, jak również zostało opublikowane w gazecie: "Kurier Ostrowski" oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie Gminy Ostrów Wielkopolski  i w poszczególnych Sołectwach.

 

Ostrów Wielkopolski, dnia 28.07.2023r.

Wójt Gminy Ostrów Wielkopolski

               /Piotr Kuroszczyk/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka

sporządzono
2023-07-28 przez Kaczmarek Patryk
udostępniono
2023-07-28 11:55 przez Kaczmarek Patryk
zmodyfikowano
2023-07-28 11:58 przez Kaczmarek Patryk
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
145
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.