Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej URZĄD GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI
Menu góra
Strona startowa Informacje publiczne Obwieszczenia środowiskowe
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zawiadomienie stron postępowania (dz. nr 519/1 obręb Wtórek) o zebraniu wystarczajacej dokumentacji do wydania decyzji środowiskowej- studnia głebinowa na ujęciu wód podziemnych "Trąba" - Obwieszczenia środowiskowe, menu 48, artykuł 4326 - BIP - URZĄD GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Obwieszczenia środowiskowe

Zawiadomienie stron postępowania (dz. nr 519/1 obręb Wtórek) o zebraniu wystarczajacej dokumentacji do wydania decyzji środowiskowej- studnia głebinowa na ujęciu wód podziemnych "Trąba"

Nr OSR-OŚ.6220.17.2022

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Stosownie do art. 10 § 1 oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), w związku z art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029)  zawiadamiam, osoby, którym przysługuje prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym lub nieujawnionym stanie prawnym – dot. działki nr 519/1, obręb Wtórek, iż zostały zebrane wystarczające dowody i materiały do wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Wykonaniu urządzenia wodnego (studni głębinowe nr XVI) o głębokości 56,0 m, na terenie ujęcia wód podziemnych „Trąba’ dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego, na terenie działki ew. nr 530, obręb Wtórek  ”.

Z zebranym materiałem, w tym wydanymi opiniami organów opiniujących tj. RDOŚ w Poznaniu oraz  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy  ul. Gimnazjalna 5,  63 – 400 Ostrów Wielkopolski,  pok.  Nr 14  w terminie od   02 – 09.01.2023 r. (włącznie).

 

/-/ Piotr Kuroszczyk

Wójt Gminy Ostrów Wielkopolski

Metryka

sporządzono
2022-12-23 przez Bednarek Monika
udostępniono
2023-01-02 08:11 przez Bednarek Monika
zmodyfikowano
2022-12-27 08:17 przez Bednarek Monika
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
148
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.